Επιδοτηση

Τρίκυκλα και Microcars (L5-L7)

Τρίκυκλα και Microcars (L5-L7)

  • Επιδότηση: 40% έως 3.000€.
  • Νέοι έως 29 ετών: Επιπλέον 1.000€ για μικροαυτοκίνητα.
  • 300€ για δεύτερη μπαταρία για μικροαυτοκίνητα ως βασικός εξοπλισμός.