Επιδοτηση

Ποδήλατα και Δίκυκλα (L1-L4)

Ποδήλατα και Δίκυκλα (L1-L4)

Επιδότηση: 40% ποδήλατα, 20% δίκυκλα έως 800€.

Επιδοτούνται για πρώτη φορά:

  • Εταιρείες ταχυμεταφορών & διανομών
  • Τουριστικές επιχειρήσεις
  • 300€ για δεύτερη μπαταρία για δίκυκλα ως βασικός εξοπλισμός.